Cenovnik fotokopiranja i štampe

CRNO-BELO OBOSTRANO A4

broj kopija

din.

od 1 do 5

15,00

od 6 do 20

10,00

od 21 do 50

7,50

od 51 do 100

5,00

od 101 do 1000

2,40

od 1001 do 5000

2,20

od 5001 do 10000

2,00

preko 10000

1,90

uvećanje/umanjenje

0,20

CRNO-BELO OBOSTRANO A3

broj kopija

din.

od 1 do 20

30,00

od 21 do 100

15,00

preko 100

7,50

NA PAPIRU U BOJI OBOSTRANO A4

broj kopija

din.

od 1 do 5

18,00

od 6 do 20

12,00

od 21 do 50

9,00

od 51 do 100

6,70

od 101 do 1000

4,50

od 1001 do 5000

4,30

od 5001 do 10000

4,20

preko 10000

4,00

uvećanje/umanjenje

0,20

NA TERMO FOLIJI A4

broj kopija

din

od 1 do 5

90,00

od 6 do 20

80,00

od 21 do 50

75,00

od 51 do 100

65,00

preko 100

60,00

KOLOR A4

broj kopija

din

od 1 do 5

70,00

od 6 do 25

50,00

od 26 do 100

40,00

preko 100

30,00

500+

27,00

KOLOR A4 NA TERMO FOLIJI

broj kopija

din

od 1 do 5

130,00

od 6 do 25

100,00

od 26 do 100

90,00

preko 100

85,00

CRNO-BELO JEDNOSTRANO A4

broj kopija

din.

od 1 do 5

15,00

od 6 do 20

12,00

od 21 do 50

9,00

od 51 do 100

6,50

od 101 do 1000

4,00

od 1001 do 5000

3,50

od 5001 do 10000

3,20

preko 10000

3,00

uvećanje/umanjenje

0,20

CRNO-BELO JEDNOSTRANO A3

broj kopija

din.

od 1 do 20

30,00

od 21 do 100

18,00

preko 100

15,00

NA PAPIRU U BOJI JEDNOSTRANO A4

broj kopija

din.

od 1 do 5

22,50

od 6 do 20

19,50

od 21 do 50

16,50

od 51 do 100

15,00

od 101 do 1000

11,50

od 1001 do 5000

11,00

od 5001 do 10000

10,50

preko 10000

10,00

uvećanje/umanjenje

0,20

NA SAMOLEPLJIVOJ FOLJI A4

broj kopija

din

od 1 do 5

70,00

od 6 do 20

60,00

od 21 do 50

50,00

od 51 do 100

45,00

preko 100

40,00

KOLOR A3

broj kopija

din

od 1 do 5

150,00

od 6 do 25

100,00

od 26 do 100

75,00

preko 100

60,00

KOLOR A4 NA SAMOLEPLJIVOJ FOLIJI

broj kopija

din

od 1 do 5

100,00

od 6 do 25

75,00

od 26 do 100

65,00

preko 100

60,00