Cenovnik fotokopiranja i štampe

CRNO-BELO OBOSTRANO A4

broj kopija

din.

od 1 do 5

10,00

od 6 do 20

7,00

od 21 do 50

5,00

od 51 do 100

3,50

od 101 do 1000

1,60

od 1001 do 5000

1,50

od 5000 do 10000

1,40

preko 10000

1,30

uvećanje/umanjenje

0,10

CRNO-BELO OBOSTRANO A3

broj kopija

din.

od 1 do 20

20,00

od 21 do 100

10,00

preko 100

5,00

NA PAPIRU U BOJI OBOSTRANO A4

broj kopija

din.

od 1 do 5

12,00

od 6 do 20

8,00

od 21 do 50

6,00

od 51 do 100

4,50

od 101 do 1000

3,00

od 1001 do 5000

2,90

od 5000 do 10000

2,80

preko 10000

2,70

uvećanje/umanjenje

0,10

NA TERMO FOLIJI A4

broj kopija

din

od 1 do 5

60,00

od 6 do 20

55,00

od 21 do 50

50,00

od 51 do 100

45,00

preko 100

40,00

KOLOR A4

broj kopija

din

od 1 do 5

50,00

od 6 do 25

35,00

od 26 do 100

25,00

preko 100

20,00

500+

18,00

KOLOR A4 NA TERMO FOLIJI

broj kopija

din

od 1 do 5

85,00

od 6 do 25

70,00

od 26 do 100

65,00

preko 100

60,00

CRNO-BELO JEDNOSTRANO A4

broj kopija

din.

od 1 do 5

10,00

od 6 do 20

8,00

od 21 do 50

6,00

od 51 do 100

4,50

od 101 do 1000

2,80

od 1001 do 5000

2,50

od 5000 do 10000

2,20

preko 10000

2,00

uvećanje/umanjenje

0,10

CRNO-BELO JEDNOSTRANO A3

broj kopija

din.

od 1 do 20

20,00

od 21 do 100

12,00

preko 100

10,00

NA PAPIRU U BOJI JEDNOSTRANO A4

broj kopija

din.

od 1 do 5

15,00

od 6 do 20

13,00

od 21 do 50

11,00

od 51 do 100

9,50

od 101 do 1000

7,80

od 1001 do 5000

7,50

od 5000 do 10000

7,20

preko 10000

7,00

uvećanje/umanjenje

0,10

NA SAMOLEPLJIVOJ FOLJI A4

broj kopija

din

od 1 do 5

45,00

od 6 do 20

40,00

od 21 do 50

35,00

od 51 do 100

30,00

preko 100

30,00

KOLOR A3

broj kopija

din

od 1 do 5

100,00

od 6 do 25

70,00

od 26 do 100

50,00

preko 100

40,00

KOLOR A4 NA SAMOLEPLJIVOJ FOLIJI

broj kopija

din

od 1 do 5

65,00

od 6 do 25

50,00

od 26 do 100

45,00

preko 100

40,00